streda 7. decembra 2011

Nosice – Priehrada mládeže – Vodné dielo Nosice 1. aug. 2005


Obec Nosice leží na rozhraní Javorníkov a Považského podolia, asi 3 km severovýchodne od  mesta Púchov. Pôvodne samostatná obec sa spomína od roku 1407. V súčasnosti je jednou z mestských častí Púchova.

V rámci industrializácie Slovenska, v povojnových rokoch 1949 – l957 tu bola na rieke Váh vybudovaná Priehrada mládeže - Vodné dielo Nosice. Je súčasťou Vážskej kaskády. Slúži na vyrovnávanie prietokov Váhu, na výrobu elektrickej energie, na ochranu pred povodňami, na oddych a rybárstvo.


Názov Priehrada mládeže bol dielu daný preto, že bolo po Trati mládeže a Dedine mládeže treťou veľkou stavbou mládeže.  Na jej výstavbe sa v dobrovoľných brigádach v budovateľskom nadšení v povojnových rokoch podieľalo niekoľko desiatok tisíc mladých chlapcov a dievčat. V literatúre sa uvádza, že už v roku 1950 sa ich tu v mesačných brigádach vystriedalo 12 825. Záujemci si bližšie informácie o budovaní Priehrady mládeže môžu pozrieť tu.

Ako historické pramene uvádzajú, počas prác na priehrade, pri hĺbení základovej jamy priehradného múra v roku 1953, pod hladinou Váhu sa objavil prameň vody, ktorá bola čistá, ale trochu slaná a šumela. Skutočnosť, že voda má aj liečivé účinky bolo vítané, no na druhej strane spôsobila budovateľom vodného diela veľké problémy. Hydrologickým prieskumom, ktorý bol vykonaný po objavení tejto vody sa vo viacerých vrtoch zachytila uhličitá voda. Zistilo sa, že voda je vysoko agresívna a preto boli urobené veľké zmeny technológie stavby. A minerálny prameň? Keď sa zistilo, že voda má liečivé účinky, pod tlakom mienky verejnosti a po overení zdravotnej prospešnosti vôd bolo rozhodnuté využívať ich kúpelnícky. Popri priehrade boli vybudované naše najmladšie kúpele -  Kúpele Nimnica – pozri môj príspevok tu.

Počas Letného stretnutia v Škole verejného zdravia v Nimnici v roku 2005, ktorého sme sa s Betkou zúčastnili, sme si v zorganizovanej exkurzii prehliadli toto dielo. Sprievodcom pri prehliadke nám bol pracovník elektrárne, ktorý nás oboznámil s hisoriou výstavby tohoto vodného diela i s jeho súčasným stavom.

Priehradný múr je vysoký 36 m a dlhý 472 mVodná nádrž, ktorá je súčasťou vodnej elektrárne sa rozprestiera na ploche 5,7 km².  Maximálna hĺbka 18 m a objem nádrže je 36 mil. m³V elektrárni pracujú 3 kaplanove turbíny, každá s prietokom 130 m³. Ročne sa vyrobí v priemere 157 GWh elektrickej energie.

Ako nám hovoril  sprievodca, nachádzame sa v šachte pod vrstvou 18 m vody a 4,5 m betónuChodba a priehradná štôlňa vedie cez celé priehradné teleso

Bola to zaujímavá exkurzia.*  *  *Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára